Lubern Voere

kwaliteit

moderne skale en mengeenhede

Moderne skale en mengeenhede verseker akkurate insluiting van allerbelangrike spoorelemente en grondstowwe, asook die uniforme vermengings van roumateriale. Die aanlegte is verder tenvolle gerekenariseerd met ‘n moderne “PLC” stelsel wat die aanleg outomatiseer en menslike foute beperk en nie uitskakel nie.Kwaliteitskontrole op roumateriale en vervaardigde produkte word deur NIR en nat chemie metodes verseker en vorm die basis van die ‘kwaliteitsverbintenis’ en naspeurbaarheid.