Colleen vertrou Lubern vir haar sukses!

Colleen Jacobs van Leehan Bonsmaras het ‘n passie vir haar stoet. Colleen skryf haar sukses toe aan Lubern se verskeidenheid lekke wat selfs in tye van droogte en in die wintermaande haar stoet se uitstekende kondisie en koeie se besetting  hoog gehou het. Presisie voeding deur die seisonale- en produksiesiklus altyd in ag te neem  is dus krities belangrik vir haar. Colleen kon die laaste twee winters haar verse op die veld laat loop te danke aan die Veldcure 440 en Wintercure 40 lekke. “Nie net is die gebruik van die lekke tot voordeel van my diere nie, dit is ook baie koste effektief! Ek kan ons eie mieliemeel met die lekke meng en so spaar ek baie geld sonder om die diere se kwaliteit te benadeel.”

Koei produktiwiteit en effektiwiteit is ‘n verdere doelwit in hierdie uiters suksesvolle beeskudde. Die eerste kalfverse wat laas jaar dragtig was en pas hul kalwers op droëe winterveld moes grootmaak, weeg ongeveer so 390kg en het kalwers gespeen op 7 maande ouderdom met ‘n gemiddelde gewig van rondom 250kg. Bykomend tot hierdie prestasie  is hierdie eerste kalf verse almal weer dragtig. Presisie voeding met ‘n duidelike doelwit om verse steeds te laat groei, hul kalwers goed groot te maak met voldoende melk, asook om weer herbeset te raak is ook te danke aan Lubern se Energielek L50M.

Trans Alps Adventure